Svenstaviks Företagareförening

Föreningen bildades år 1989, i dag är medlemsantalet ca 60 stycken.
Företagarna i Svenstavik med omnejd insåg behovet av att ena sig i en förening för att kunna utveckla och skapa en bra grund inför framtiden, genom att påverka samhällsbilden i en positiv anda och skapa en position för att kunna föra en dialog med kommunledningen.

Under årens lopp har föreningen lyckats utveckla Svenstavik och Sydjämtland till en stark centralort med handeln och entreprenörskap som kännetecken.
Genom åren kan nämnas; delaktighet i byggandet av Svenstaviks centrum, Systembolaget, ishallen, ridhuset, årlig Älg hälgen, vårmarknad, midsommarfirandet på torget, julsmyckning av torget,

Det har genomfört flera projekt mellan 2007 – 2014 som har utmynnat i flera intressanta lösningar bla.

Storsjöodjurs Center i Svenstavik, där en spännande scenografi i kombination med Interaktionsdesign förstärker historiken och människors upplevelser Storsjöodjuret. Fenomenet Storsjöodjuret är ett känt begrepp, både nationellt och internationell vilket alla i föreningen och bygden kan dra nytta utav.

Företagarföreningen har gått in i ett nytt årtusende med kraft att fortsätta påverka och utveckla Svenstavik och Sydjämtland med fokus på nytänkande och samverkan.