Bli medlem i Svenstaviks Företagareförening

Tillsammans stärker vi företagandet och bygden. Följ med på resan!

Vad gör SFF:
Frukostmöten – olika teman utifrån företagares idéer eller viktiga frågor för föreningen.
Ingår som representant i kommunens Näringslivsråd.
Jobbar för att utveckla centralorten Svenstavik med omnejd – målsättningen är att göra orten mer känd, attraktiv, ha tydligare infarter, förbättrade parkeringsmöjligheter och tydligare skyltning – se skissförslag på ett framtida centrum.
Turismutveckling – Storsjöodjuret är ett av länets största kulturarv och är för många ett känt fenomen. Med Storsjöodjuret som dragare vill vi locka fler till Svenstavik och Storsjöbygden för att öka handel, service och företagsamhet.
Arrangerar Mångfaldens Torg under Älghälga –  ett uppskattat inslag som visar företagare och organisationers entreprenörskap och företagsamhet runtom i bygden.
Julbord – alltid fullspikat med musik inslag av Företagarorkestern.

 

Välkommen att delta i en aktiv förening som jobbar för Svenstavik och bygdens utveckling.

Årsavgift: 600:-

[formcraft id=’2′]