Om Svenstavik

Svenstavik – porten till södra Storsjöbygden – är beläget vid Storsjöns södra spets och är centralort i Bergs kommun.
Inlandsbanan har historiskt sett haft stor betydelse för ortens utveckling. Dessförinnan spelade forbondetrafiken samt ångbåtstrafiken på Storsjön en stor roll för bygden.

I början av 1970-talet utvecklades Svenstavik, bl.a. genom industrietableringar och kommunsammanslagning, till att bli det kommuncentrum det är i dag. Svenstaviks profil är handel och entreprenörskap genom nytänkande, trygghet, omtänksamhet och småskalighet.

Företagarklimatet är gynnsamt – antalet företag är förhållandevis stort i relation till folkmängd.
De flesta företag i bygden är medlemmar i Svenstaviks Företagareförening. Föreningen främjar goda kontakter med kommunföreträdare och övriga myndigheter, medlemsföretagen och därmed bygdens fortsatt positiva utveckling.

Svenstavik