Det vi jobbar med på både kort och lång sikt är för närvarande bl a följande:

· Få upp medlemsantalet i SFF

· Frukostmöten

· Fontän & Ny Farledsmarkering i Å-rännan

· Ny större brygga vid bron med större ställplatts för husbilar och husvagnar

· Lyse på reklampelarna vid väg 45 och väg 321

· Scen med tak och ljud & ljus vid arrangemang

· Sporthall i Svenstavik

· Nya parkeringsytor med asfaltering 2015 som ger 54 nya p-platser

· Ny asfaltsbeläggning på Centrumvägen

· Ny hemsida, både för SFF & StorsjöOdjursCenter

· Marknadsplan för Storsjöodjurs Center, I höst är det öppet lördagar mellan kl 12-17!