Älghälga

Älghälga

Vi planerar för fullt inför höstmarknaden Älghälga i Svenstavik. Under våren ska vi ha en hel planeringsdag kring vår fantastiska marknad. Vill du vara med? Hör av dig till oss!